Privacybeleid

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://celiciaceramics.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

DISCLAIMER & PRIVACYVERKLARING

Artikelen, blogs, foto’s, video’s en afbeeldingen op celiciaceramics.nl en onderliggende pagina’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag daarom geheel, gedeeltelijk of in gewijzigde vorm op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De door Celicia Ceramics verstrekte informatie wordt gedeeltelijk ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De informatie op celiciaceramics.nl en onderliggende pagina’s wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van celiciaceramics.nl en onderliggende pagina’s, is het mogelijk dat de informatie die op celiciaceramics.nl en onderliggende pagina’s wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden, maar mocht je een fout constateren, dan horen we dat graag via celiciaceramics@hotmail.com zodat we gewenste aanpassingen kunnen doen.

Privacyverklaring

Celica Ceramics vindt jouw privacy belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom we dit doen. Neem voor vragen over je privacy contact op via celiciaceramics@hotmail.com

Wie zijn wij?
Celicia Ceramics is een eenmanszaak, gevestigd op Professor Regoutstraat 219, 5348 AD in Oss. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72246278. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Verwerking en opslag persoonsgegevens
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij verwerken, waarom we dit doen en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren. Onderstaande gegevens hebben wij van jou als klant verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Website
Om het plaatsen van reacties onder onze berichten of recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, e-mail en inhoud van je bericht. Met het plaatsen van je bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Wij bewaren deze gegevens totdat jij jouw reactie of wij ons bericht verwijderen.

Webwinkel
Voor het beheer van bestellingen in onze webwinkel verwerken wij jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoongegevens en betaalwijze. Zonder deze gegevens kunnen wij onze producten niet aan jou leveren.

Wij maken gebruik van webwinkelprogramma Woocommerce. Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve met verwerker Woocommerce voor de juiste uitvoering van de bestellingen. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Woocommerce gesloten.

Financiële administratie
Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij je naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw nummer, e-mailadres, bankgegevens en openstaand saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij je betaling niet verwerken. Zonder deze gegevens kunnen wij geen facturen van/aan jou verwerken. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zullen wij jouw gegevens na zeven jaar verwijderen.

Marketingdoeleinden
Celicia Ceramics heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Wij gebruiken jouw naam, e-mail, en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens bewaren tot jij je uitschrijft van onze kanalen.

Klachten
Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten verwijderen nadat deze klacht is afgehandeld.

Google Analytics
Met het statistiekprogramma Google Analytics kunnen wij onder andere bekijken hoeveel lezers onze website bezoeken, waar ze vandaan komen, en welke artikelen ze lezen. Deze informatie gebruiken wij om het bezoek- en klikgedrag op celiciaceramics.nl in kaart te brengen. Met deze informatie kunnen wij onze website verder optimaliseren. Google Analytics verkrijgt de informatie middels jouw IP-adres. De dienst heeft van ons geen toestemming gekregen om jouw gegevens te delen met derden. Wij zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Meer informatie over Google Analytics kun je hier vinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

Als je celiciaceramics.nl bezoekt, geef je daarmee toestemming om jouw gegevens te verwerken. Je hebt echter het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt zelf ook enkele gegevens wijzigen in jouw persoonlijke bestelaccount van onze webshop.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Celicia Ceramics.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar celiciacermacs@hotmail.com.

Gegevens verstrekking
Celicia Ceramics zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Celiciaceramics.nl plaatst cookies van Google. Dat gebeurt om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om je privacy zo veel mogelijk te beschermen heeft Celicia Ceramics een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten en heeft Celicia Ceramics de optie “gegevens delen” uitgeschakeld. Ook is het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers.

Social media knoppen
Op celiciaceramics.nl staan social media-buttons. Door deze buttons kun je artikelen delen op een social media-platform. De meeste social media-kanalen werken met cookies. Celicia Ceramics heeft geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media-kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Je kunt cookies uitschakelen en verwijderen via je browserinstellingen. In de help-functie van je browser kun je vinden hoe je dit moet doen.

Beveiliging
Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen waar persoonsgegevens op opgeslagen zijn. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Meer informatie?
Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan horen wij dat graag via celiciacermacs@hotmail.com. Wil je meer informatie over de privacywet? Op de website Autoriteitpersoonsgegevens kun je hier meer informatie over vinden.